Redactie Donderdag 7 januari 2021

Brink wordt strategische partner voor campusontwikkeling TU Delft

Brink wordt een van de strategische partners voor de verdere implementatie van een uitdagende campusstrategie van de TU Delft. De directie Campus Real Estate (CRE) van de TU Delft wil de hier de komende jaren aan werken.

TU Delft is de grootste technische universiteit van Nederland met circa 25.000 studenten en 6.000 medewerkers. De TU Delft staat bekend om baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners, met als doel: impact voor een betere samenleving.

Missie CRE

De missie van de CRE-directie is het creëren van een omgeving waarin studenten, wetenschappers en medewerkers maximaal kunnen bijdragen aan dit doel. CRE ontwikkelt en beheert het vastgoed en de terreinen van de TU Delft. Dit houdt onder meer in: gebiedsontwikkeling, nieuwbouw en renovaties, beheer en onderhoud en het leveren van energie op de campus. In de komende jaren gaat CRE werken aan de verdere implementatie van een uitdagende campusstrategie.

Rol van Brink

Brink is verantwoordelijk voor de invulling van een flexibele schil en wordt ingezet om in samenspraak met CRE de flexibele capaciteitsbehoefte van CRE in kaart te brengen en de benodigde expertise aan te leveren. Er wordt gewerkt aan diverse projecten en vraagstukken zoals vastgoedprojecten, gebiedsvraagstukken, mobiliteitsvraagstukken en de ontwikkeling van assetmanagement. Door middel van een campusstrategie die jaarlijks herijkt wordt, bepaalt CRE de koers voor de komende jaren met als doel de wereldklasse van de TU Delft Campus te behouden.

Richard de Lange is vanuit Brink account- en contractmanager bij de TU Delft Campus. Hij licht de rol van Brink toe: “Samen met CRE onderzoeken we kansen, knelpunten en mogelijkheden om de professionaliteit te versterken. Waar nodig pakken we lopende vraagstukken op en geven we samen vorm aan de ontwikkelingen die voortvloeien uit de campusstrategie.”

Bron: SWP

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.