Redactie Donderdag 18 februari 2021

Actieagenda Wonen voor aanpak woningtekort en verduurzaming

Een coalitie van 34 organisaties presenteert de ambitieuze Actieagenda Wonen. In tien jaar tijd wil de coalitie een miljoen huizen bouwen. Het plan moet betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar maken voor starters en doorstromers in alle inkomensgroepen en generaties. Techniek Nederland is een van de organisaties achter de Actieagenda Wonen.

De betrokken organisaties willen samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. Tegelijkertijd is het de bedoeling om bestaande woningen duurzamer te maken. De brede wooncoalitie wil samen met het volgende kabinet de plannen snel gaan uitvoeren.

Problemen stevig aanpakken

Nederland komt nu al meer dan 330.000 huizen tekort. Wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie kan daardoor de aansluiting op de woningmarkt verliezen. De leefbaarheid in veel wijken gaat achteruit. Daar komt bij dat de verduurzaming van woonwijken niet snel genoeg op gang komt. Een coalitie van organisaties wil de problemen nu stevig aanpakken. Zij hebben daarom de Actieagenda Wonen opgesteld. De betrokken partijen zijn actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn. Ze vertegenwoordigen uiteenlopende belangen, maar slaan voor dit doel de handen ineen. De Actieagenda Wonen wordt breed gedragen en biedt oplossingen voor de komende tien jaar.

Innoveren en investeren

De coalitie van organisaties wil dat we de tijd van hervormen en bezuinigen achter ons laten. In plaats daarvan willen zij kiezen voor innoveren en investeren. “Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. En we maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is”, zegt initiatiefnemer Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. “De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.”

Verduurzaming

Verduurzaming is een cruciaal onderdeel van de Actieagenda Wonen. “We willen jaarlijks 100.000 nieuwbouwwoningen voorzien van een duurzame energievoorziening. Zo krijgen veel Nederlanders een huis dat duurzaam én comfortabel is”, aldus voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Ook in de bestaande bouw voorziet de Actieagenda in grootschalige verduurzaming. Waar mogelijk worden woningen aardgasvrij gemaakt. “In veel gevallen is dat nog niet mogelijk. Daar kiezen we voor een tussenstap met hybride warmtepompen. Zo halveren we het aardgasverbruik. Op een later moment worden de woningen dan alsnog aardgasvrij gemaakt”, zegt Terpstra.

Minister voor Wonen

De Actieagenda Wonen is een veelomvattend en ambitieus plan dat de partijen nu al aanbieden aan het volgende kabinet. De voorstellen zijn haalbaar als een nieuw kabinet actief bijdraagt en een aantal randvoorwaarden regelt. De partners van de Actieagenda Wonen vragen financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de uitvoering van het plan coördineren, vinden de opstellers.

Bron: Techniek Nederland

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.