Het materialenpaspoort en BIM

Tijdens de BIMPraat van 31 oktober vertelt Marijn Emanuel als medeoprichter van Madaster over de filosofie van het platform dat één primair doel heeft: afval elimineren in de bouwsector.

Madaster is het ‘kadaster voor materialen’ en is neutraal en onafhankelijk. Het is een online platform dat 24/7 beschikbaar is en waar gebruikers zelf een materialenpaspoort maken van de eigen gebouwen, ontwerpen of tijdens de bouw. Dit onderwerp is vooral relevant voor vastgoedeigenaren, ontwerpteams, app-ontwikkelaars en facility management-bedrijven maar ook andere bedrijven in de bouwsector.

Tijdens de BIMPraat van 31 oktober spreekt Marijn Emanuel vrijuit over en de impact ervan voor de bouwsector. Uiteraard staat hij open voor vragen van deelnemers aan de BIMPraat.

Programma

Tijdens deze BIMPraat gaat Emanuel op hoofdlijnen in op de volgende vragen en onderwerpen:

  • Wat is de filosofie van Madaster?
  • Hoe werkt het materialenpaspoort?
  • Voor wie is het materialenpaspoort relevant?
  • Focus op BIM in de praktijk (vraaggestuurd)
  • Wat zijn de lessen van twee jaar Madaster in de praktijk?
  • Wat gaat Madaster de komend jaren ontwikkelen?

Het materialenpaspoort en BIM

Datum 31 oktober 2019
Tijd 14:00 — 17:30
Locatie Alphen aan den Rijn
Kosten €50.00
Aanmelden