BIMPraat On Tour: BIM en juridische contracten

Jacob Henriquez

Jacob Henriquez is een ervaren procesadvocaat werkzaam bij advocatenkantoor Ploum. Hij staat zijn cliënten bij in een breed scala aan bouw- en infrastructuurgerelateerde geschillen, zowel bij de overheidsrechter (rechtbanken en gerechtshoven) als in arbitrage bij onder meer het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) en de International Court of Arbitration van het ICC.

Henriquez schrijft daarnaast en heeft veel publicaties op zijn naam staan over de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Hij publiceert in Cobouw, annotaties voor het tijdschrift Bouwrecht en is tevens een van de auteurs van de kennisbank Contracteren in de Bouw. Henriquez is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en het Nederlands Arbitrage Instituut Jong Oranje.

Bruno Bartelds

Bruno Bartelds is oprichter en directeur van Het BIM Instituut en BrugVB, een adviesbureau op het gebied van ontwerp- en bouwprocessen en 3D-engineering. Bartelds’ expertise is om bouwprocessen al in een vroeg stadium reëel te maken met BIM en virtueel bouwen. Daarmee wordt een ‘eerste keer bouwen’ waarheidsgetrouw nagebootst en kunnen mogelijke knelpunten vroegtijdig worden aangepakt met een soepeler en efficiënter proces als resultaat.

Bartelds is ook oprichter van Het BIM Instituut dat als doel heeft met no-nonsense mentaliteit te werken aan een innovatieve kijk op het nieuwe bouwen. Bartelds heeft de afgelopen jaren in projecten, seminars en publicaties bewezen te beschikken over gedegen kennis van BIM en virtueel bouwen.

BIMPraat On Tour: BIM en juridische contracten

Datum 14 november 2019
Tijd 14:00 — 17:30
Locatie Ploum, Rotterdam
Kosten €50.00
Aanmelden