BIMPraat: BIM in infrastructurele projecten

BIMPraat van 29 oktober zoomt in op de waarde van BIM bij (grote) infrastructurele projecten. Business development manager Michel Kraaijeveld van thinkproject heeft veel ervaring met BIM-software en tools voor dit type klanten en spreekt hierover tijdens deze BIMPraat. Hij gebruikt de indrukwekkende Fehmarnbeltverbinding als voorbeeldproject. Luister mee en stel al uw vragen over BIM in infrastructuur. Aanmelden voor deze BIMPraat kan uiteraard online.

De Fehmarnbeltverbinding bestaat uit onder andere een 18 kilometer lange tunnel tussen Noord-Duitsland en Denemarken en is heel belangrijk in de Europese transportinfrastructuur. Al decennia varen er veerboten op dit traject en met de nieuwe verbinding wordt de reistijd aanzienlijk verkort. Deze zomer is bekend geworden dat thinkproject een complete SaaS BIM-oplossing gaat bieden voor dit ambitieuze project.

In BIM gebouwd

Het gehele project wordt ‘in BIM gebouwd’, maar wat houdt dat nou eigenlijk in bij zo’n ongekend omvangrijk project? Michel Kraaijeveld spreekt op 29 oktober in detail over de rol van BIM in dit type projecten. Hij licht vast een tipje van de sluier op. “Tijdens alle fases in de levenscyclus van een groot project als dit wordt heel veel data geproduceerd, uitgewisseld en gecoördineerd door meerdere belanghebbenden uit de deelnemende consortia van aannemers, eigenaar en consultants”, zegt Kraaijeveld. “Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee om al deze data te allen tijden up-to-date en betrouwbaar te houden. Niet alleen dát iedereen over de juiste informatie beschikt maar eigenlijk alleen die informatie die voor hem van belang is.”

Uitwisseling en coördinatie van gegevens zijn volgens Kraaijeveld voor de klant cruciaal om ontwerpinterfaces tussen de verschillende partijen van de Fehmarnbeltverbinding te beheren. “Na voltooiing van de bouw zal alle data uit de voorgaande bouwfasen, inclusief een bijgewerkte versie van het As-Build materiaal, ter beschikking gesteld moeten worden aan de klant die eigenaar is van deze assets.”

Communicatie en coördinatie

Grootschalige projecten vereisen volgens Kraaijeveld dus optimale samenwerking tussen alle betrokkenen. Communicatie en coördinatie zijn daarbij in zijn ogen essentieel. Kraaijeveld heeft de presentatie van zijn BIMPraat van 29 oktober verdeeld in de vier levensfases van een gebouw of object en hij behandelt de uitdagingen die per fase in dit licht belangrijk zijn.

Uitdagingen per fase

  • Conceptfase - goede evaluatie van de diverse ontwerp-opties (kosten, planning en duurzaamheid) en zeer gedetailleerde datastromen definiëren en configureren in één platform waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn
  • Ontwerpfase - een foutloos ontwerp bieden, dat direct toepasbaar is in de constructiefase is de verantwoordelijkheid van iedereen in het ontwerpteam en dus zijn coördinatie en samenwerking essentieel
  • Constructiefase - gecoördineerde modelwijzigingen uit het ontwerp goed synchroniseren met de projectdocumenten
  • Beheerfase – zowel de continue gegevensuitwisseling gedurende de hele levenscyclus van een asset waarbij de as-built data kan worden gemigreerd naar de geïntegreerde asset management tools als het realtime monitoren van de technische conditie van het asset en het kunnen opslaan van sensor- en survey gegevens in een gedeelde oplossing, waar alle belanghebbenden toegang tot hebben.

 


Deze BIMPraat wordt vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus via de videoconferencing van Microsoft Teams georganiseerd.

BIMPraat: BIM in infrastructurele projecten

Datum 29 oktober 2020
Tijd 14:00 — 14:00
Locatie Online
Kosten €50.00
Aanmelden