BIM-protocollen

Een BIM-protocol is een lijst met afspraken waarin bedrijven en organisaties als team, voorafgaand aan het project, helder omschrijven welke gegevens ze van elkaar verwachten in een BIM (Bouw Informatie Model).

Elk project is in principe uniek. Het team waarmee wordt gewerkt is in beginsel elke keer anders van samenstelling en de projectpartners, het soort project (woningbouw, utiliteitsbouw) en ook de locatie zijn anders. Deze gegevens zorgen ervoor dat de afspraken die betrokkenen met elkaar moeten maken ook aanpassing vergen.

BIM is een werkmethodiek die volop in ontwikkeling is. BIM-protocollen zijn dit ook en worden steeds beter lees- en bruikbaar. Op deze site laten we een aantal BIM-protocollen zien die door verschillende organisaties worden ontwikkeld en die vrijelijk te gebruiken zijn om uw eigen BIM protocol samen te stellen.

In elk protocol vindt u terug wie de ontwikkelaar is en waar u terecht kunt met uw vragen en/of opmerkingen.

Wij zullen op deze pagina u zoveel mogelijk de laatste updates van protocollen laten zien.