Terug naar BIM-Q

Alle onderzoeken:

ABN AMRO: Tekort installateurs vertraagt verduurzaming stad

- Redactie

Inmiddels is 30 procent van de vacatures in de installatiesector onvervulbaar. Dat is hoger dan voor de corona-uitbraak en hoger dan de bouwsector en industrie. Het tekort blijkt uit data van de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO over de installatiesector. Deze indicator brengt de onvervulbare vacatures per gemeente en per beroep in kaart. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van Werk.nl van het UWV.

Brancherapport Asite: ‘Uncovering the ROI in a Common Data Environment’

- Redactie

Het rapport onderzoekt daarbij de oorsprong van de lage productiviteitscijfers in de industrie en de verklaring achter de plotselinge toename van digitale adaptie, die vorig jaar plaatsvond. Het onderzoekt ook hoe een CDE problemen kan oplossen die voorkomen tijdens de hele levenscyclus van activa, van ontwerp tot aanbesteding tot bouw.

Deloitte: Behoefte aan actiever grondbeleid gemeenten

- Redactie

Analyse van Deloitte wijst uit dat gebiedsontwikkeling als complex wordt ervaren en het kan zijn dat dit wordt ‘versterkt door de complexiteit van de toegenomen ruimte-claims en differentiatie en stapeling van eisen vanuit gemeenten’. De mogelijkheden voor gemeenten en marktpartijen om ‘voorinvesteringen’ te doen zijn beperkt en mogelijk leggen zij de risico’s liever bij elkaar neer.