Bestekschrijver, een uitstervend beroep?

Opinie 27-02-2018 om 12:19 - BIM-adviseurs


Bestekschrijver, een uitstervend beroep?


Een kleine drie jaar geleden schreef ik al eens een column over de veranderingen die ik in mijn dagelijks werk meemaak. Mijn vaste rol aan het eind van de bestekfase maakt steeds vaker plaats voor een meer geïntegreerde rol in het bouwproces. Soms zit ik vroeger aan tafel, soms schuif ik later aan. Maar hoe ziet die rol er over een paar jaar uit?

Afgelopen kwartaalbijeenkomst van de Bond Nederlandse Bestekschrijvers (BNB) is mijn column van destijds aangehaald in de discussie of de bestekschrijver nog wel een toekomst heeft. De bestekschrijver heeft vaak een beperkt speelveld, ergens tussen DO en aanbesteding in. Steeds vaker echter wordt het bouwproces anders ingericht en wordt het bestek ‘overgeslagen’. Men drukt het proces steeds verder in elkaar in tijd en kosten en een ‘traditioneel’ bestek wordt dan als omslachtig en duur gezien. Conclusie: de markt voor bestekken krimpt.

Of toch niet? Zoals ik al in 2015 schreef, zijn er genoeg plekken in het bouwproces waar je als bestekschrijver kennis kunt inbrengen.

Het opstellen van algemene voorwaarden op basis van de UAV 2012 is in de toekomst nog steeds nodig. En voor de liefhebbers van het meer juridische deel van ons werk zijn er genoeg kansen op andere plekken binnen het proces. Met alle ontwikkelingen binnen de bouwsector lijken voorwaarden alleen maar belangrijker te worden. Wanneer je kennis opdoet van UAV-gc, FIDIC of NEC3 kun je je speelveld verbreden. Ditzelfde geldt voor de ontwikkeling van BIM waar mensen nodig zijn met verstand van zaken, die begrijpen welke voorwaarden nodig zijn.

Voor de liefhebbers van het technische werk geldt eigenlijk hetzelfde. Bestekschrijvers kunnen technisch specificeren. En ook hier kun je je specialiseren, op bijvoorbeeld hergebruik van bouwwerken. Steeds vaker wordt het specificeren naar achteren geschoven, richting aannemers. Dit werk verdwijnt dus niet, maar komt ergens anders in het proces terecht, met andere belangen.

En zo liggen er meer kansen. Je kunt functioneel of op prestatie specificeren, voorin het proces. Of een toetsende of controlerende rol oppakken vanuit de beheer- en onderhoudsfase. Ook hier is BIM het centrale begrip. Uiteindelijk willen we immers informatie eenduidig, toetsbaar, controleerbaar en herleidbaar naar een top-eis vastleggen en, waar mogelijk, koppelen aan het 3D-model, dan wel aan digitale 2D-stukken.

Misschien is ‘bestekschrijver’ wel een uitstervend beroep. Misschien is het vooral tijd om onze visitekaartjes aan te passen? In plaats van bestekschrijver zijn we dan ‘specificeerder’ of ‘adviseur algemene voorwaarden’. Of moet de markt breder leren kijken naar het begrip bestekschrijver?


Mynko van der Graaf spreekt tijdens de BIMPraat van 15 maart over de waarde van bestekschrijvers in BIM. Ook beantwoordt hij vragen over dit onderwerp. Aanmelden kan via de site van Het Nationaal BIM Platform.


Mynko Van der Graaf

Type:
BIM-professional (Columnist)

Adres:
Postbus 82, 6800 AB Arnhem, Nederland

Telefoon:
026 368 31 11

Over Mynko Van der Graaf:
Mynko van der Graaf heeft een bouwkundige achtergrond en is als contractspecialist werkzaam bij ABT in de vestiging Delft. ABT is een integraal adviesbureau waarbij alle disciplines samenwerken en het project voorop staan. Van der Graaf is sinds 2003 STABU-bestekschrijver en is vanaf 2012 ook RAW-bestekschrijver. Vorig jaar is hij lid geworden van de STABU Klankbordgroep en diverse werkgroepen binnen STABU en BNB. Hij adviseert bij het opstellen van algemene voorwaarden op basis van UAV/UAV-GC, technische en functionele specificaties.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.