BNA: Helft architectenbureaus verwacht meer omzet

Nieuws 01-12-2021 om 10:12 - Architectenbureaus


BNA: Helft architectenbureaus verwacht meer omzet


Het gaat ondanks corona relatief goed met architectenbureaus. Ruim de helft verwacht een stijging van het aantal opdrachten en hun omzet. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2021.

De verwachtingen zijn daarmee positiever dan afgelopen voorjaar. Tegelijkertijd ervaart een toenemend aantal bureaus belemmeringen in de productie. Oorzaak: een tekort aan medewerkers en stagnaties bij overheden, opdrachtgevers en aannemers. Bureaus verwachten stijgende honoraria bij een relatief hoge gemiddelde werkvoorraad van 5,8 maanden. Dat komt mede door de toegenomen vraag en de cao-loonontwikkeling.

Prijsstijgingen en leveringsproblemen

Bureaus verwachten een toenemend belang van transformatie-, renovatie- en verduurzamingsopdrachten. Bijna driekwart van de architectenbureaus ervaart binnen projecten prijsstijgingen en leveringsproblemen. Door schaarste van bouwmaterialen en installaties worden bureaus regelmatig gedwongen over te gaan tot minder duurzame oplossingen dan zij graag zouden willen. Zij verwachten dat de prijsstijgingen en leveringsproblemen nog tussen een half jaar en een jaar zullen aanhouden.

Er is ook sprake van een tendens dat gemeenten vertragen bij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen. Terwijl er urgente maatschappelijke vraagstukken spelen op het gebied van een duurzame woon- werk- en leefomgeving. Ook is er regelmatig sprake van een problematische toename van eisen bij uitvragen en referentieprojecten.

Gevraagd: ruimtelijk leiderschap

“Al met al zien we een gemengd beeld. Meer opdrachten maar ook knelpunten. We horen van bureaus dat de kwaliteit van het opdrachtgeverschap onder druk staat. Sommige gemeenten kunnen door gebrek aan gekwalificeerd personeel de hoeveelheid werk steeds vaker lastig aan, waardoor besluitvorming, participatie- en planningsprocessen vertragen. ‘Laag hangend fruit’-locaties zijn meestal al vergeven”, zegt BNA-directeur Fred Schoorl. “Op andere locaties speelt vaak ‘not in my backyard’. Dat vraagt van ruimtelijk ontwerpers een proactieve rol in het gemeentelijke, regionale en landelijke debat over de ruimtelijke ordening. Maar het vraagt vooral ruimtelijk leiderschap op lokaal en regionaal niveau. Deze conclusie kwam ook sterk naar voren bij het debat over ruimtelijk leiderschap dat de BNA onlangs organiseerde ter gelegenheid van de uitreiking van de BNA Kubus aan stedenbouwkundige Ton Schaap.”

Bron: BNA


Redactie

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Redactie Het Nationaal BIM Platform

Adres:
Flemingweg 8, 2408 AV Alphen aan den Rijn, Nederland

Telefoon:
088 776 34 44

E-mail:
Openen

Over Redactie:
Het Nationaal BIM Platform is de community voor iedereen met interesse in het nieuwe bouwen, Bouwwerk Informatie Modellen (BIM), 3D-bouwen en innovaties in de bouw. We informeren over trends en bedrijven in de bouwsector en verbinden BIM-specialisten en bedrijven met elkaar.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.