digiGO draagt beheer en onderhoud NL-SfB standaard over aan Ketenstandaard

Nieuws 24-01-2023 om 11:46 - BIM-adviseurs


digiGO draagt beheer en onderhoud NL-SfB standaard over aan Ketenstandaard


‘Bouwsector heeft nodig dat standaarden beter met elkaar communiceren’

Het volledige beheer en onderhoud van de NL-SfB standaard wordt overgedragen aan Ketenstandaard. Daartoe hebben digiGO / BIM Loket en Ketenstandaard Bouw en Techniek op donderdag 19 januari de intentieverklaring ondertekend. NL-SfB is de meest gebruikte classificatiesystematiek voor bouwdelen in Nederland.

NL-SfB wordt in de hele bouwketen gebruikt voor het ordenen en sorteren van informatie, van leverancier tot bouwdossier. De sector codeert met deze open standaard al de laagindeling van CAD-tekeningen en ook bij objecten in BIM speelt deze classificatie een rol. Breed gebruikte standaarden bevorderen samenwerking in de keten en dragen bij aan het efficiënter bouwen en beheren van vastgoed. Ook draagt standaardisatie in positieve zin bij aan maatschappelijke opgaven zoals het verduurzamen van gebouwen en een circulaire economie.

Regierol voor digiGO

digiGO gaat zich steeds meer focussen op de regierol en op het aanjagen van digitaliseringsinitiatieven in de bouwsector. Het beheer van standaarden legt digiGO bij gespecialiseerde organisaties zoals Ketenstandaard. Met de intentieverklaring over NL-SfB spreken digiGO en Ketenstandaard af dat wordt toegewerkt naar een situatie waarbij Ketenstandaard uiterlijk eind 2023 de volledige verantwoordelijk overneemt voor het functioneel en technisch beheer van NL-SfB.

Uniforme taal

“Ik vind het mooi om te zien hoe een standaard als NL-SfB, in de jaren 40 in Zweden ontstaan, nog steeds volop wordt gebruikt in de Nederlandse bouwsector”, zegt Erik van ’t Hof, namens het Rijksvastgoedbedrijf voorzitter van de NL-SfB beheercommissie. “Bij het Rijksvastgoedbedrijf gebruiken we NL-SfB onder meer om bij bouwprojecten de juiste informatie te vinden, bij kostencalculaties en bij conditiemonitoring van gebouwen. Een probleem is dat er in de loop van jaren allerlei ‘dialecten’ van NL-SfB zijn ontstaan. Met de beheercommissie hebben we een slag gemaakt om die dialecten uit te bannen en te komen tot een uniforme taal. Daarin speelt de digitale database een belangrijke rol. Die zorgt voor efficiëntie en zo krijgen we een beter beeld van alle gebruikers van de standaard. Een van onze doelen is om met de community van gebruikers de standaard verder te ontwikkelen.”

Internationale aansluiting

“Een voordeel van het uitbesteden van NL-SfB aan Ketenstandaard is dat Ketenstandaard over veel ervaring beschikt met het beheer van standaarden. Ketenstandaard beheert onder meer de standaarden STABU, ETIM, DICO en GS1. Beheer van een standaard kost capaciteit en dus geld. Dat moet je wel met elkaar weten op te brengen en via Ketenstandaard kunnen belangrijke standaarden op elkaar worden afgestemd. Er is al een koppeling gemaakt met STABU. Ook komt er, in samenwerking met digiGO, een koppeling met internationale standaarden zoals buildingSMART. De bouwsector heeft nodig dat standaarden eenduidig met elkaar kunnen communiceren, en daar werken we aan.”

+++

Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie over NL/SfB contact op met Christel Witteveen (Ketenstandaard Bouw en Techniek): c.witteveen@ketenstandaard.nl of 06 197 709 00.

Neem voor meer informatie over digiGO / Bim Loket contact op met Marco Verschoor Marco.Verschoor@bimloket.nl of 06 543 751 28.


Ketenstandaard Bouw en Techniek

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Radboud Baayen

Adres:
Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede, Nederland

Telefoon:
088 150 08 00

Over Ketenstandaard Bouw en Techniek:
Ketenstandaard Bouw en Techniek is een organisatie in de bouw- en technieksector voor de promotie en het beheer van de STABU Besteksystematiek, de ETIM Standaard voor Classificatie, de DICO Standard (voorheen SALES Standaard) voor Communicatie, GS1 Standaard voor Identificatie en de Fabrikantgebonden Productspecificaties.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.