Evaluatie ROP: Rijksvastgoed heeft maatschappelijke meerwaarde

Nieuws 23-12-2020 om 11:34 - Vastgoedbeheerders


Evaluatie ROP: Rijksvastgoed heeft maatschappelijke meerwaarde


De inzet van rijksvastgoed kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven als de energietransitie en de woningbouwopgave. Dat is een van de conclusies van de evaluatie van het regionaal ontwikkelprogramma (ROP) van het Rijksvastgoedbedrijf. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het ROP is een gebiedsgerichte aanpak waarin het Rijksvastgoedbedrijf in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies en marktpartijen vastgoed en gronden inzet voor het realiseren van maatschappelijke meerwaarde in aansluiting op kabinetsdoelen zoals woningbouw, arbeidsparticipatie en duurzaamheid. Het programma is een van de speerpunten van de staatssecretaris.

ROP leidt tot mooie resultaten

De evaluatie van het programma laat zien dat de ROP-projecten tot mooie resultaten leiden. De ervaringen geven inzichten voor het opschalen en verbreden van de inzet van rijksvastgoed om met de brede potentie er van meer maatschappelijke meerwaarde te creëren. De potentiële rol van het rijksvastgoed bij maatschappelijke opgaven wordt ook onderschreven in de onlangs gepubliceerde definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Maatschappelijk rendement

“Uit de evaluatie blijkt dat een bredere en meer structurele oriëntatie van rijksvastgoed op maatschappelijk rendement kansrijk is. Een belangrijke vervolgstap is om de potentie van rijksvastgoed structureler te verkennen”, zegt directeur-generaal Annet Bertram van het Rijksvastgoedbedrijf. “Dit gaan we met onder meer Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer doen. Samen hebben we interessant en divers areaal aan vastgoed, expertise en uitvoeringskracht. Daarmee zijn we in staat om met regionale en lokale partners nog meer maatschappelijke resultaten te boeken.”

BronRijksvastgoedbedrijf


Redactie

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Redactie Het Nationaal BIM Platform

Adres:
Flemingweg 8, 2408 AV Alphen aan den Rijn, Nederland

Telefoon:
088 776 34 44

E-mail:
Openen

Over Redactie:
Het Nationaal BIM Platform is de community voor iedereen met interesse in het nieuwe bouwen, Bouwwerk Informatie Modellen (BIM), 3D-bouwen en innovaties in de bouw. We informeren over trends en bedrijven in de bouwsector en verbinden BIM-specialisten en bedrijven met elkaar.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.