Geldt ‘wie schrijft, die blijft’ nog?

Opinie 02-03-2015 om 15:43 - BIM-adviseurs - Onderwijs en opleidingen


Geldt ‘wie schrijft, die blijft’ nog?


BIM en informatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen weten waar we over praten en willen dit begrijpelijk uitwisselen. Specificeren is hierin een belangrijke discipline die informatiemanagement en risicomanagement kan ondersteunen.

Traditioneel zijn bestekschrijvers dé experts in het vastleggen van de technische beschrijvingen op basis waarvan aannemers een aanbieding moet doen om een project te realiseren. De bestekschrijver kent zowel de technische als juridische inhoud om een goed contractstuk op te tekenen. Ook traditioneel is dat de bestekschrijver een doos met tekeningen op zijn bureau krijgt en dit gaat omvormen tot een bestek-beschrijving. Informatie wordt hier dus (bijna) letterlijk over de schutting gegooid. De expertise van deze experts kan echter op veel effectievere wijze worden ingezet in het huidige veranderende bouwproces.

Informatiemanagers

Binnen BIM is 3D een belangrijk onderdeel om geometrie te kunnen weergeven. Verder is de 3D-visualisatie een representatie van wat je weet. En wat je weet, is vastgelegd in een specificatie. Om hier voor verschillende expertises uit het proces een betekenis aan te geven moet informatie gestructureerd zijn vastgelegd om er zo mee te kunnen werken. Hiermee bedoel ik niet dat we informatie over de schutting gooien, maar samen aan informatie moeten werken en die gedurende het bouwproces te verrijken door expertise in te brengen van alle professionals in het bouwproces,. Samenwerken is hierin het sleutelwoord, wat betekent dat informatie beschikbaar moet zijn in de hoeveelheid en vorm die voor de betreffende professional van belang is.

Specificeren

Dat dit al gebeurt, blijkt uit het feit dat de partijen die de nationale specificatiesystematiek leveren inmiddels werken aan een ontwikkeling om informatie flexibel in de veranderende bouwsector te kunnen aanbieden.

CROW heeft het traject gestart om de RAW-systematiek te ontvlechten van de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden). Dit maakt het mogelijk om meerdere administratieve stelsels toe te passen en zo verschillende contractvormen te ondersteunen.

En STABU heeft met de introductie van STABU Bouwbreed begin dit jaar de stap gezet naar het werken met verschillende contractvormen en nieuwe werkmethodes. Door naast Werksoorten ook Bouwsystemen & Installaties en Gebouwtypen & Ruimten te introduceren, is het met deze methodes  mogelijk om informatie gestructureerd vast te leggen vanaf het Programma van Eisen tot en met het beheer van een gebouw.

Uiteindelijk zijn we allemaal gebaat bij een hogere kwaliteit van het eindproduct en de wijze waarop dit eindproduct wordt gerealiseerd. Hierbij is informatie van eminent belang om te weten waar we het over hebben om zo risico’s te kunnen beheersen. Om dit te bereiken, zullen we wel moeten samenwerken.

Veranderen

De bouwsector zit middenin verandering. Dit is nog niet voor iedereen direct merkbaar omdat het traditionele bouwproces niet in één keer is verdwenen. Voorsorteren op de toekomst biedt echter mogelijkheden om bestaande expertise meer waarde te geven. Maar daar moeten we wel wat voor doen.

Dus moeten we ons in deze ontwikkelende bouwsector dus afvragen; geldt nog het adagium ‘wie schrijft, die blijft’ of moet het eigenlijk zijn ‘wie deelt, die speelt’?


Radboud Baayen

Type:
BIM-professional (Columnist)

Adres:
Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede, Nederland

Telefoon:
088 150 08 00

Over Radboud Baayen:
Radboud Baayen is senior technisch consultant bij STABU. Na de opleiding bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft is hij eerder ondermeer werkzaam geweest bij een technisch adviesbureau op het gebied van het structureren en communiceren van digitale (product)informatie binnen het bouwproces. Vanaf 1 december 2005 zet hij deze ervaring in op het bouwbrede vlak.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.