Nationale Politie zet met BIMlink belangrijke stap bij digitaliseren van vastgoed

Nieuws 13-07-2023 om 11:22 - BIM-cloudplatforms


Nationale Politie zet met BIMlink belangrijke stap bij digitaliseren van vastgoed


De Nationale Politie heeft dit voorjaar met BIMlink een belangrijke stap gezet bij het opzetten van een toekomstbestendig digitaal vastgoeddossier. Al het vastgoed is de afgelopen vier jaar volledig geïnventariseerd en digitaal in kaart gebracht. En de politie heeft nogal wat vastgoed; 1,9 miljoen vierkante meter in ruim 1.000 panden. Veel van de informatie is nu uniform opgeslagen en centraal toegankelijk via BIMlink.

De Nationale Politie bezit veel vastgoed dat met regelmaat moet worden onderhouden, verbouwd of vernieuwd. Het beschikbaar maken van de juiste gebouwdata is hierbij cruciaal. Ronald van Woezik is als Coördinator Cartotheek bij de Nationale Politie verantwoordelijk geweest voor het monsterproject. Met zijn team heeft hij de afgelopen vier jaren alle vastgoedtekeningen en -documenten ingevoerd in BIMlink. Zijn visie over het gebruik en de zorg van data, zijn de basis van een goed gesprek over de ervaringen van de Nationale Politie met BIMlink.

De start

Even een terugblik; de Nationale Politie koos in 2019 voor BIMlink en het implementatieproces was de start van een onderzoek onder leiding van Van Woezik naar de vraag hoe het platform kon bijdragen aan een toekomstbestendig digitaal vastgoeddossier. “De Nationale Politie wilde alle gebouwplattegronden centraal kunnen beheren. En er is maar liefst 1,9 miljoen vierkante meter vastgoed verdeeld over ruim 1.000 gebouwen waaronder politiebureaus, kantoren en trainingsfaciliteiten. Het is dan ook niet verrassend dat de Cartotheek in deze jaren is gegroeid van twee naar acht centrale tekeningbeheerders. Samen zorgen we voor het optimaliseren van data in BIMlink met als doel de implementatie te laten slagen.”

Metingen

Goede beslissingen vragen om goede informatie, weet Van Woezik. Tegen die achtergrond is het team onder zijn leiding in 2020 gestart met het inmeten van alle objecten om het totale vastgoedportefeuille exact in kaart te hebben. “Er is basisinformatie nodig over de vierkante meters en functies van ruimtes in onze objecten”, zegt hij. “De metingen zijn uitgevoerd conform de geldende NEN2580-normering. We hebben gekozen voor een type A-meting, wat betekent dat alle objecten in alle ruimtes fysiek zijn opgemeten. Het inmeten van objecten groter dan 500 vierkante meter is gedaan door TEC-partners. De kleinere eigendomsobjecten hebben we zelf vanuit de Cartotheek gedaan.”

Met de bouwkundige tekening is een universele onderlegger gecreëerd die fungeert als basistekening voor elektrotechnische tekeningen, vluchtwegplannen die nodig zijn voor alle stakeholders zoals Facilitaire Service, Sector Huisvesting, aannemers en leveranciers.

Uitdagingen

Van Woezik is tijdens dit implementatieproces de schakel tussen de interne organisatie en BIMlink. Hij beschrijft de uitdagingen waar hij bij aanvang van het traject voor stond. “Het bewaken van gemaakte afspraken en de interne processen, is van meet af aan een van de voornaamste taken van het team. Ook willen we de software van BIMlink op onze ‘on-premise’ systemen geïnstalleerd krijgen. Met wat extra aandacht van onze ICT-afdeling en de ondersteuning en adviserende rol van BIMlink is dat gelukt.”

Vastgoeddossier BIMlink

De Nationale Politie heeft voor BIMlink gekozen om een landelijk beheerproces in te richten en overal beschikbaar te maken. Tijdens deze inventarisatie is ook één uniforme manier van tekeningenbeheer opgesteld en geïmplementeerd. Alle informatie is centraal op één plek opgeslagen en toegankelijk gemaakt via het tekeningbeheersysteem BIMlink. “De cloudoplossing biedt snel en gemakkelijk een actuele weergave van onze plattegronden en BIM-modellen. In de afgelopen maanden zijn er al meer dan 100 mensen van Facility Services opgeleid die BIMlink gaan gebruiken en er zijn afspraken gemaakt over het actualiseren van de data.”


Lees het volledige verhaal op BIMlink.nl.


BIMlink

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Roy van der Velden

Adres:
Beemdgras 8, 2404 NT Gouda, Nederland

Telefoon:
070 219 08 00

Over BIMlink:
BIMlink is een online gebouwdossier voor het opslaan en beheren van informatie over elke fase van het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. Alle juiste documenten, tekeningen en modellen over alle levensfases van een gebouw zijn 24/7 online, veilig en gestructureerd beschikbaar voor de betrokken projectpartners. Alle projectpartners hebben toegang tot actuele data uit het dossier die voor hen relevant is. Zo wordt het gebouw efficiënt en gezamenlijk gebouwd en beheerd.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.