Nieuwe voorzitter BIM Loket Roger Tan: ‘Digitalisering is verder kijken dan eigen vraagstuk’

Opinie 08-04-2021 om 11:53 - Overige


Nieuwe voorzitter BIM Loket Roger Tan: ‘Digitalisering is verder kijken dan eigen vraagstuk’


Roger Tan is al zijn hele loopbaan actief op het snijvlak van technologie en het gebruik daarvan door mensen. “Die brugfunctie is in basis wat ooit mijn opleiding was.” Hij kwam als afgestudeerd econometrist en informaticus tijdens zijn loopbaan veelvuldig in aanraking met standaardisatie en data. Die kennis en kunde komen nu goed van pas in zijn voorzittersrol binnen het bestuur van BIM Loket, dat een interview met Tan plaatst.

In het voorbije decennium was Tan werkzaam bij BIM-gedreven architectenbureaus en was hij als BNA-bestuurslid pleitbezorger van ‘Technologie benutten’, een van de huidige BNA-beleidsthema’s. Hij zag vanuit die rollen hoe ontwerp- en bouwprocessen steeds complexer werden. Zo kwamen er twee pijlers bovendrijven: duurzaamheid, gecombineerd met digitalisering en BIM. “Ten tijde van de crisis kon je de opdrachtgevers die echt op een gedigitaliseerd proces en BIM zaten te wachten nog op één hand tellen. Inmiddels heeft de middenmoot in de ontwerp- en architectenbranche deze nieuwe werkwijze omarmd. Daar ben ik heel blij mee”, zegt Tan. “Je moet immers ergens beginnen: zet een stip op de horizon en werk daar naartoe. Dat dit langzaam gaat is logisch. Het kost nou eenmaal tijd om BIM en duurzaam ontwerpen en bouwen helemaal tot in de haarvaten van je organisatie doorgevoerd te krijgen. Digitalisering is en blijft een langetermijnverhaal.”

Wat hoopt hij als voorzitter van het BIM Loket-bestuur over enkele jaren bereikt te hebben?

“Met mijn specifieke kennis en hands-on ervaring met ICT-systemen en architectuur wil ik graag bijdragen aan de beleids- en besluitvorming van het bestuur. Zodat we flinke stappen vooruit kunnen zetten op weg naar ons uiteindelijke doel: een stelselmatige, grootschalige verandering in werkwijze, over de grenzen van opdrachtgevers, -nemers en bedrijven heen.”

Heldere rolverdeling nodig

Om die grootschalige verandering te bereiken, en de algehele digitalisering van de gebouwde omgeving in een stroomversnelling te brengen, is het volgens Tan van groot belang dat “we op alle plekken in de juiste stand zitten.” Daarom is hij blij dat steeds meer partijen bereid zijn het digitaliseringsgedachtegoed ondersteunen. Zoals de Bouw Digitaliserings Raad (BDR), waarvan hij eveneens deel uitmaakt. De BDR fungeert op haar beurt weer als opdrachtgever van de digiGO (gezamenlijke digitaliseringsambitie, zie www.digigo.nu).

Hoe verhouden digiGO en het BIM Loket zich eigenlijk tot elkaar?

“Als twee zaken die mijns inziens duidelijk hun eigen rol vervullen en elkaar daardoor mooi kunnen aanvullen: digiGO is een programma waarmee we in een afgebakend tijdsbestek grote slagen hopen te maken met onder meer een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Tegelijkertijd is het BIM Loket actief. Dat fungeert als clubhuis en biedt een stabiele beheerorganisatie voor de lange termijn.”

Kies voor ‘slim gestandaardiseerd’

Hij besluit graag met een oproep aan BNA-architecten: “De stap om uit te denken wat slim is, hebben we op heel veel plekken al gezet. De stap om mensen om je heen te overtuigen om ook mee te doen en bij te dragen aan het gebruik van open standaarden en digitalisering, is de volgende. Dit begint bij de keuzes die je samen met je partner moet maken. Dat kun je doen op de slimme gestandaardiseerde manier. Die is misschien net wat anders dan wat je de afgelopen vijf jaar deed, maar probeer dit toch, want dat helpt ons op de lange termijn allemaal.”

Bron: BIM Loket


Redactie

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Redactie Het Nationaal BIM Platform

Adres:
Jac. P. Thijsseweg 1G, 2408 ER Alphen aan den Rijn, Nederland

Telefoon:
088 776 34 44

E-mail:
Openen

Over Redactie:
Het Nationaal BIM Platform is de community voor iedereen met interesse in het nieuwe bouwen, Bouwwerk Informatie Modellen (BIM), 3D-bouwen en innovaties in de bouw. We informeren over trends en bedrijven in de bouwsector en verbinden BIM-specialisten en bedrijven met elkaar.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.