Uitstel verplichting inmeten gebruikersoppervlakte conform NEN 2580

Nieuws 02-09-2021 om 10:35 - Woningcorporaties


Uitstel verplichting inmeten gebruikersoppervlakte conform NEN 2580


De verplichting voor woningcorporaties om de gebruikersoppervlakte te bepalen volgens meetinstructie (afgeleid van de Nederlandse norm voor oppervlaktebepaling NEN 2580), verschuift met 1 jaar naar 31 december 2022, zo meldt Aedes. Dit betekent dat er nog een jaar langer kan worden gerekend volgens de oude methodiek uit het Handboek Marktwaardering.

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen gebaseerd op de marktwaarde in verhuurde staat. Een onderdeel voor die waardebepaling is de oppervlakte van het vastgoed.

Handboek marktwaardering

Op aandringen van Aedes en ingegeven door de huidige coronasituatie adviseert de klankbordgroep marktwaardering de verplichting door te schuiven naar 2022. Dit standpunt van de klankbordgroep wordt overgenomen in het nieuwe handboek marktwaardering, waarover door BZK na het zomerreces formeel zal worden besloten. Dit jaartal komt ook in het handboek te staan. Naar verwachting wordt deze in oktober gepubliceerd.

Samenwerken met gemeenten

Hiermee krijgen corporaties nog meer tijd om samen te werken met gemeenten. Dat kan kosten besparen en levert een betere afstemming op door eenduidige cijfers. Aedes roept gemeenten en corporaties op hierover afspraken te maken, voordat de cijfers worden gebruikt voor een taxatie.

De eerdere verplichting was al verschoven van 2019 naar 2021 om zo de samenwerking tussen corporaties en gemeenten meer ruimte te geven.

Bron: Aedes


Redactie

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Redactie Het Nationaal BIM Platform

Adres:
Flemingweg 8, 2408 AV Alphen aan den Rijn, Nederland

Telefoon:
088 776 34 44

E-mail:
Openen

Over Redactie:
Het Nationaal BIM Platform is de community voor iedereen met interesse in het nieuwe bouwen, Bouwwerk Informatie Modellen (BIM), 3D-bouwen en innovaties in de bouw. We informeren over trends en bedrijven in de bouwsector en verbinden BIM-specialisten en bedrijven met elkaar.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.