naar alle bedrijfsprofielen

Bedrijfsprofiel van Mister BIM

Ga direct naar content

Mister BIM


Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Remco Ooijen

Adres:
Adriaan van Bleijenburgstraat 2, 3312 LA Dordrecht, Nederland

Telefoon:
06 467 258 03

Rubrieken:
BIM-adviseurs

Over Mister BIM:
Mister BIM opereert met name op het snijvlak van mensen, middelen en processen. Volgens onderzoek zou er jaarlijks wereldwijd 4.300 miljard euro verspild worden aan mislukte of niet goed lopende IT-projecten. Echter, tot nu toe heeft niemand becijferd (als dat al überhaupt zou kunnen) wat de (im)materiële opbrensten zijn van IT. Alleen al het internet is van onschatbare waarde voor het vinden van informatie en van mensen (social media). En als we eerlijk zijn en goed kijken naar het waarom van het mislukken van IT-trajecten dan kan al snel worden geconcludeerd dat niet de IT faalt maar de manier waarop organisaties een IT-project inrichten en besturen. Organisaties worden steeds afhankelijker van IT. Naast bestuurlijke consequenties van de komst van meer en meer IT, heeft IT ook effect op de inrichting van de organisatie. Daar ligt dan ook de kracht van Mister BIM. IT kan de motor zijn van veranderingen als IT wordt gezien als een integraal onderdeel dat verschillende onderdelen met elkaar verbindt. Met ander woorden: bij het verbinden gaat het om de fundamentele samenhang tussen systemen, processen en organisaties. Essentieel is waar zaken elkaar raken, elkaar beïnvloeden en daarmee dus samenhangen. Zonder verbindingen vallen ze uit elkaar. Het verandervermogen van IT schuilt in het tot stand brengen van verbindingen.


BIM-professionals van Mister BIM:


Website: Mister BIM


Swipe

Voor de buhne
Remco Ooijen
Het Nationaal BIM Platform

Opinie -
30-06-2015 om 14:43
Remco Ooijen

Wat gaat het toch allemaal moeizaam. Ik lees de afgelopen jaren allemaal heel mooie verhalen over co-creatie, ketenintegratie en duurzame samenwerkingsverbanden. Schitterende initiatieven en, zeker op papier, een must om als sector tot betere resultaten te komen, lees; resultaten breder dan enkel het financiële resultaat. Echter, als ik in de

De economie is dood, lang leve de economie
Remco Ooijen
Het Nationaal BIM Platform

Opinie -
27-03-2015 om 14:45
Remco Ooijen

Recent was ik bij een bijeenkomst over de Economische Verkenning Rotterdam 2015 en die stond in het teken van de ‘nieuwe’ (Rotterdamse) economie, de mogelijke kansen en veranderingen die deze met zich meebrengt. De rode draad was het steeds dichter tegen aan elkaar kruipen van de consument en de producent

Regeren is vooruitzien
Remco Ooijen
Het Nationaal BIM Platform

Opinie -
19-05-2014 om 14:46
Remco Ooijen

Waarom maken wij het ons zo nodeloos ingewikkeld en complex? De meest onbenullige zaken weten we tot vreselijk complexe processen te maken. Althans, zo ervaar ik het. Het bijzondere van deze eigenschap is dat praktisch niemand zich meer afvraagt waarom dit zo is en, mogelijk nog wel de belangrijkste vraag,