Voor de media

Deze pagina bevat informatie voor journalisten, bloggers en andere vertegenwoordigers van de media met belangstelling voor BIM.

Profielinformatie

Het Nationaal BIM Platform is de community voor iedereen met interesse in het nieuwe bouwen, BIM, 3D-bouwen en innovaties in de bouw. We informeren over trends en bedrijven in de bouw en verbinden BIM-specialisten en bedrijven met elkaar via de website, bedrijfsprofielen, BIMPraat sessies en vacatures.

 

For the media

This page contains information for journalists, bloggers and other representatves from the media with an interest in BIM.

Profile information (English)

The National BIM Platform is a community for everyone interested in New Building, BIM, 3D modelling and innovations in the construction industry. We inform about trends and companies in the construction and engineering industry and connect BIM specialists and companies through our website, company profiles, BIMPraat meetings and a job site.

 

Logo's Het Nationaal BIM Platform