Wat is BIM?

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.

De standaardisatiecommissie van het Amerikaanse National BIM Standard beschrijft BIM als:

Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

De vereisten van een BIM zijn:

  • een gedeelde digitale weergave
  • de informatie in het model is daadwerkelijk interoperabel, dat wil zeggen; verschillende computers (software) kunnen de bestanden uitwisselen en gebruiken
  • de uitwisseling is gebaseerd op open standaarden
  • de uitwisseling moet mogelijk zijn in de taal van de deelnemers in het project

Praktisch gezien, is BIM dus afhankelijk van het perspectief van de betreffende deelnemers aan het proces:

  • Voor een project als geheel staat BIM voor informatiemanagement: data die bijdraagt aan en gedeeld wordt door alle deelnemers aan het project. BIM zorgt voor de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment.
  • Voor projectdeelnemers staat BIM voor een interoperabel proces voor de oplevering van het project; samen bepalen hoe individuele teams werken en hoeveel teams samenwerken om het gebouw te bedenken, ontwerpen, bouwen en exploiteren.
  • Voor het ontwerpteam staat BIM voor het integraal ontwerpen: technologische oplossingen inzetten, creativiteit stimuleren, meer feedback geven en teams stimuleren tot betere prestaties.

Bron: National BIM Standard


Een aantal korte verhelderende animatiefilmpjes over de werking van BIM.

Nederlandstalige informatieve animatiefilm over BIM (6'.12")

Uitleg over BIM in Engels door Archicad (3'.28")

BIM volgens het Engelse NBS National BIM Library.

BIM volgens Autodesk in 2012, een uitleg over BIM360 (1'.56")

BIM volgens Autodesk in 2018