Wat is nodig?

BIM Gerelateerd werken kan op vele manieren! Of zo als ook wordt gezegd “Er leiden vele wegen naar Rome!”

De basis voor het BIM Gerelateerd ontwerpen en werken is samenwerking!

Er is nog geen eenduidige manier om BIM gerelateerd te werken en veel samenwerking en onderzoek is (nog) steeds nodig. Hieronder volgt een beschrijving van één methode van BIM gerelateerd werken.

Door middel van de juiste software en vooraf omlijnde afspraken ontstaat er een platform waarbinnen het BIM project kan worden gerealiseerd. Aan het BIM Model kan naast 2D/3D dan tevens 4D (kosten) en 5D (planning) worden gehangen om de totale voorbereiding compleet te maken. Na oplevering kan het BIM model tevens worden gebruikt bij de Facility Management.

IFC Methode (Industry Foundation Classes)

Uitwisseling van bouwinformatie door IFC-standaard

BIM is met behulp van een internationale IFC-standaard multifunctioneel inzetbaar. Partijen met verschillende software kunnen hierdoor dezelfde data verwerken. De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. Omdat IFC onafhankelijk is, is men niet gebonden aan een of meerdere softwareaanbieders.

Met IFC kan de gehele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data zonder gegevensverlies. Vanaf Programma van Eisen tot gebouwbeheer kan er intelligente informatie worden overgedragen aan de verschillende disciplines in de bouwsector. Alle betrokkenen kunnen gewoon blijven werken in de door hun gewenste software, mits deze IFC ondersteund.

Het IFC formaat (Wereldwijd wordt deze standaard ook wel Building Smart genoemd) wordt beheerd door de International Alliance for Interoperability (IAI). De IAI is opgericht om het samenwerking in de gebouwindustrie te vergemakkelijken en is de standaard voor het uitwisselen van informatie binnen het Building Information Modeling (BIM).

Belangrijkste voordelen van IFC uitwisseling:

  • Onafhankelijk uitwisselingsformaat.
  • Internationale standaard.
  • Intelligent, objectgeoriënteerd uitwisselingsformaat.
  • Beperken van gegevensverlies.
  • Verbeteren van de procesgang.
  • Verbeterde dataconsistentie.
  • Gratis IFC viewer.

Bron: Jourdain Martens - CAD nieuws - 10-07-2008

“Het maakt dus, bij gebruik van een open standaard als bijvoorbeeld IFC, niet uit met welk toegespitst BIM software/ pakket er wordt gewerkt zolang er kan worden geëxporteerd in een open standaard. Alle informatie kan dan worden samengevoegd en uitgewisseld op een (BIM) server. Gezien de huidige status van de software is het wel verstandig om vooraf te weten met welk pakket(ten) andere partijen in het project werken, dit in verband met de directe uitwisselbaarheid en het gebruik van meerdere functies.