Traditioneel versus BIM

Kijken we naar het bouwproces (plaatje bouwproces) dan start dit traditioneel met een Ontwikkeling- of ideefase (A), daarna komt het uitwerken van het idee, de “Plan”ontwerpfase (B) tot een ontwerp en een bestek bij een architectenbureau en constructief bij een ingenieursbureau. Het installatieadviesbureau zorgt voor het ontwerp van de gas-, licht-, water- en verwarminginstallatie. Alle gegevens van het ontwerp van de partijen worden vastgelegd in een contract (tekeningen/bestek) en hieraan gekoppeld hangt een 'directie' begroting als prijs voor het te bouwen project.

Na aanbesteding

Na aanbesteding volgt dan de uitvoeringsfase (C) waarin aannemers, installateurs en toeleveranciers het project zullen gaan bouwen. Is het project eenmaal opgeleverd dan volgt door gebruik en de tijdsduur de onderhoudsfase (D) welke kan worden berekend door meerjaren onderhoudsplanning en –begrotingen. Vaak wordt hier een gespecialiseerd adviesbureau voor ingeschakeld.

Gelijktijdig werken

In het traditionele bouwproces maakt elke partij 'opnieuw´ het plan met zijn/haar interpretatie van hetgeen zij krijgt van haar voorganger. Met een BIM-model kan gelijktijdig in hetzelfde model worden gewerkt. Hierdoor wordt de snelheid van het proces gecombineerd met minder fouten (clashcontrole) en wordt het proces met minder fouten aangeleverd aan de aannemer(s) en hierdoor wordt minder, kostenverhogend, meer- en minderwerk uitgevoerd.

Minder faalkosten

Binnen het BIM-proces is het mogelijk door middel van één of meerdere modellen samen te werken zodat ontwerp beslissingen direct op elkaar kunnen worden afgestemd. Hierdoor zullen er minder ontwerpverschillen tijdens de bouw aan het licht komen wat weer resulteert in minder (faal)kosten.